סיור במפעל

סדנת דיאליזה המודיאליזה

סדנת מזרקים

DSC05035

סדנת מזרקים

סט עירוי וסדנת ערכות עירוי

סדנת צנתר מגורים

סדנת מסכות פנים חד פעמיות